ENTRETENDAS O BARCO

ENTRETENDAS O BARCO

O Concello de O Barco e a Asociación Centro Comercial Aberto unen esforzos para apoiar ó sector comercio e hostaleiro da vila, afectado pola crise que deixou a pandemia Covid-19.

Xuntos lanzan a campaña Entretendas O Barco. Trátase dunha actividade que terá lugar durante o mes de agosto, e que busca dinamizar o sector e contribuír á recuperación da vida económica e social de O Barco.

Entretendas O Barco celebrarase os días 7 e 21 de agosto pola tarde, de 18 a 20:30 horas, e obrigará á reestruturación do tráfico en varias das principais arterias da vila,  coa intención de que os peóns poidan ocupar parte da vía pública e camiñar polo Barco con máis seguridade e confianza.

O 7 de agosto, a actividade desenvolverase na rúa Conde Fenosa, no tramo comprendido entre a rúa Castelao e a Avenida da Estación, e o 21 de agosto modificarase o tráfico nas rúas Doctor Pérez Lista e Academia Dequidt, así como na  Avenida Marcelino Suárez, no tramo entre a Avenida da Estación e a rúa España.

Esta ampliación de zonas peonís permitirá pór en marcha dúas actuacións para público familiar e infantil. O Grupo “Troula” trae a O Barco o seu espectáculo de zancudos "Benito e Rufina" o 7 de agosto, con dous pases a partir das 18:00 horas, e estreará o seu novo espectáculo, "Un caso estraño do dentista da rúa Brasov" o 21 de agosto, cun pase ás 19: 00h.

Ademais e co obxectivo de incentivar as compras durante a tempada de rebaixas, o Centro Comercial Aberto sorteará catro vales de compra de 25 euros cada un, a través de Facebook, así como diferentes agasallos -doados polos comerciantes asociados- entre os usuarios da rede social.

 

Bases del sorteo de vales de compra y regalos en la campaña “Entretendas O Barco”, 7 y 21 de agosto de 2020

La campaña Entretendas O Barco de dinamización comercial, organizada por el Concello do Barco y el Centro Comercial Aberto, propone animación de calle y sorteo de vales de compra y regalos para premiar a los clientes. Se sortearán CUATRO VALES DE COMPRA DE 25€ CADA UNO (dos de ellos para el 7 de agosto y los otros dos para el 21 de agosto) y varios premios donados por los comercios asociados.

Los sorteos tendrán lugar a través de la red social Facebook de la Asociación Centro Comercial Aberto. El primero de ellos se desarrollará los días 5 y 6 de agosto, el segundo los días 19 y 20 de agosto.

En la publicación del sorteo se pedirá a los usuarios de Facebook que etiqueten a un/una amigo/a de la red social con quién acudirán a disfrutar de la campaña Entretendas O Barco.

Entre todos los participantes se sortearán, al azar, los vales de compra y los premios donados por los comerciantes. Los premiados se darán a conocer, a través de Facebook, los días 7 y 21 de agosto a las 12:00h de la mañana, pudiendo recoger su premio en horario de 12:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h, en la oficina del Centro Comercial Aberto. Los premiados con los productos donados por los establecimientos deberán ser recogidos en los propios comercios.

Los vales de compra podrán invertirse en cualquier establecimiento asociado al Centro Comercial Aberto SOLO durante los días de la campaña, 7 y 21 de agosto.

Los vales sellados, junto con el ticket de compra, se devolverán a la Asociación para poder hacer el pago del importe al establecimiento en donde se haya gastado dicho vale.

La campaña y el sorteo serán publicitados a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter; de nuestra página web: www.obarcoccaberto.com, y de los medios de comunicación.

La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases, así como la autorización a la entidad organizadora para la utilización de los datos de identificación facilitados en el acto del sorteo por los participantes, única y exclusivamente para los fines propios de esta campaña. Esta autorización se hace extensiva a la imagen de los ganadores para los efectos de publicidad del resultado de la campaña.

La Asociación Centro Comercial Aberto O Barco  gestionará los datos personales facilitados por los participantes en esta campaña con estricto cumplimiento de todos los requisitos exigibles por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos facilitados por los participantes que resulten premiados se incorporarán a un fichero automatizado, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y serán utilizados, única y exclusivamente, para dichos fines previstos en las presentes bases. No obstante, cualquiera de los participantes podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de una comunicación escrita dirigida a: Asociación Centro Comercial Aberto O Barco, C/ España   nº 1, 32300 de O Barco de Valdeorras.

El incumplimiento de estas bases supone la privación de todos los derechos que puedan derivar de la participación en la campaña.

La Asociación Centro Comercial Aberto O Barco  se reserva el derecho a modificar total o parcialmente estas bases, así como a suspender el sorteo, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.