CONCURSO DE ESCAPARATES NADAL 2019

CONCURSO DE ESCAPARATES NADAL 2019

CONCURSO DE ESCAPARATES NADAL 2019

BASES

1. A Asociación Empresarial de Valdeorras (en diante  AEVA) e a Asociación Centro Comercial Aberto O Barco (en diante  CCA O Barco) convocan un Concurso de Escaparates no que se poderán inscribir todos os establecementos comerciais e de hostalería integrados nas devanditas organizacións que participen na Campaña de Nadal 2019.

2. O concurso farase a través da páxina de Facebook de  AEVA (@ AEVAValdeorras) e de  CCA O Barco (@ CCABarco) de modo que todas as persoas que queiran participar deberán utilizar este procedemento para votar a foto do establecemento que máis lles gustou.

3. Este concurso, de carácter gratuíto, está organizado por  AEVA e  CCA O Barco

4. Participación no Concurso:

 • Para poder participar bastará con seguir a dinámica que se exporá na publicación do día 11 de decembro de 2019 nas páxinas de Facebook  AEVA e de  CCA O Barco.
 • Os votos pódense emitir dende o día 11 de decembro de 2019 ata o día 7 de xaneiro de 2020,  e cada participante só poderá emitir un voto.
 • Os participantes deberán ser persoas físicas que actúen no seu propio nome e dereito. En consecuencia, non se admitirá a participación a través de axencias e/ou calquera terceiro distinto do participante.
 • Só se poderá votar unha vez. Toda persoa que emita máis dun voto, será descualificada.
 • A participación no sorteo supón a aceptación das presentes bases por parte do usuario.

5. Calendario, Gañadores e Premios:

 • O período de votacións comeza o día 11 de decembro de 2019 ás 15:00 horas e finaliza o día 7 de xaneiro do 2020 ás 23:59 horas.
 • O día 10 de xaneiro de 2020 procederase a facer o sorteo entre as persoas que votasen e nomearanse catro gañadores, cuxos premios consisten en:
  • Un vale de compra por valor de 100€
  • Un  vale de compra por valor de 50€
  • Dous vales de compra por valor de 25€ cada un

Os vales de compra poderán ser investidos en calquera dos establecementos adheridos ao concurso ata o día do 17 de febreiro de 2020. Pasada dita data perderán o seu valor.

 • Os nomes dos gañadores faranse públicos o día 10 de xaneiro de 2020 a través dunha publicación en Facebook.
 • Unha  vez  realizado  o  sorteo   AEVA  e/ou    CCA  Ou  Barco  poñeranse    en  contacto  con  os gañadores, por privado, vía Facebook, e pediránselles os seus datos persoais, aos únicos efectos de acreditar a súa identidade.
 • Os usuarios agraciados poderán recoller o seu premio na oficina de  AEVA/ CCA O Barco ata as 14:00 horas do 17 de xaneiro de 2020, acreditando a súa identidade co DNI.
 • Os usuarios agraciados poderán renunciar ao premio, pero non poderán cedelo a outra persoa.
 • En caso de non presentarse na oficina de  AEVA/ CCA O Barco antes da data e hora indicadas entenderase que se renunciou ao premio.

6. Forma de Entrega:

 • Os premios entregaranse exclusivamente na oficina de  AEVA/ CCA O Barco.
 • Os gañadores declaran e renuncian no acto de entrega do premio, de maneira expresa e irrevogable, ao exercicio de calquera acción ou dereito en defensa dos seus intereses contra  AEVA e/ou  CCA O Barco en relación coa organización do sorteo.
 • AEVA e  CCA O Barco resérvanse o dereito de dar de baixa a usuarios que incumpran as regras do sorteo e non se fai responsable en caso de incumprimento por parte dos participantes.
 • AEVA e  CCA O Barco só farán uso dos datos dos participantes do sorteo para notificar e identificar os gañadores dos premios e comprométense a non utilizar ningún dato de carácter persoal para ningún outro fin.

7. Condicións Xerais:

 • AEVA e  CCA O Barco exoneran completamente a Facebook de toda responsabilidade por parte de cada participante.
 • AEVA e  CCA O Barco notifican que esta promoción non está patrocinada, avalada nin administrada por Facebook, nin asociada de ningún xeito a Facebook.
 • AEVA e  CCA O Barco resérvanse o dereito de cancelar e modificar as condicións e datas do sorteo, previa notificación aos participantes do mesmo a través do seu muro de Facebook.

Valdeorras, 9 de diciembre de 2019