Xunta Directiva

A actual directiva da Asociación Centro Comercial  Aberto O Barco está composta polos seguintes membros:

Presidenta:  presidenta Sandra Moldes Rodríguez
Vicepresidenta:
vicepresidenta
Mª Ángeles Rodríguez Pérez
Secretaria:
secretaria
Cristina Arias Vega
Tesorera:
 tesorera
Catalina Moral Martínez
Vocales: Carlos García Hervella

Cristell Estrella Sánchez León

Ana Mª García Fernández

Nayeli Venzal