Apúntate

O artigo 30 dos Estatutos da Asociación obarcoaberto centro comercial  dispón que poderán ser membros da Asociación todas as personas físicas e xurídicas legalmente constituídas, ou otras entidades ás  que a Lei lles recoñeza capacidade xurídica do ámbito territorial do municipio do Barco de Valdeorras, e que se dediquen ao desenvolvemento de actividades comerciais ou empresariais  en xeral ou á  prestación de servizos auxiliares ao mesmo.

Se desexas asociarte, enche o seguinte formulario:

O Barco Aberto    Rúa España, 1, 32300, O Barco de V.
Teléfono:    988 321 150
Email:     obarcocca@obarcoccaberto.com
Apúntate